Nguồn Dự Trữ

Đây là hệ thống các bình ắc quy riêng rẽ hoặc được kết nối lại thành một hay nhiều hệ thống lớn lưu trữ năng lượng điện từ tấm pin mặt trời để cung cấp ra nguồn điện phát sáng hoặc sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất .

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.